Výroční zprávy

Výroční zprávy o svobodném přístupu k informací

ÚM jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2014, podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.
 
V souladu se zákonem poskytuje ÚM žadatelům informace na základě jejich žádosti.
 
Statistika o vyřizovaných žádostech:
 
Počet podaných žádostí o informace 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumaných soudem 0
Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona 0

 

ikona Výroční zpráva - rok 2017 (PDF 336.44 kB)

ikona Výroční zpráva - rok 2018 (PDF 334.16 kB)

ikona Výroční zpráva - rok 2019 (PDF 101.64 kB)

ikona Výroční zpráva - rok 2020 (PDF 101.79 kB)