Aktuality

informace pro občany

22. května 2020Další informace

Upozornění

21. května 2020


Správa a údržba silnic JMK oznamuje, že od 22. května 2020 započnou
stavební práce na rekonstrukci mostu ev. č. 381 - 006 na státní silnici II/381
v k.ú. Velké Němčice. Most přes řeku Svratku, tzv. Zadní most bude rekonstruován na dvě etapy.
Bude zde instalováno dopravní značení s částečnou uzavírkou a provoz bude
řízen semafory. Předpokládané ukončení akce: 30.11.2020.

informace pro občany

21. května 2020Další informace

informace pro občany

18. května 2020Další informace

informace pro občany

15. května 2020Další informace

informace pro občany

11. května 2020Další informace

E.ON Česká republika, s.r.o.

10. května 2020

 si Vás dovoluje upozornit,
že z důvodu provádění plánovaných prací na zařízení distribuční
soustavy dojde k přerušení dodávky elektřiny:
- v pondělí 18.5.2020 v době od 08:00 do 14:00 hodin
Vypnutá oblast:
- Městečko – pravá strana od č.p. 64 (Hlávka Petr) po č.p. 85 (pošta,úřad městyse)

E.ON Česká republika, s.r.o.

7. května 2020

 si Vás dovoluje upozornit, že z důvodu provádění plánovaných prací na zařízení distribuční
soustavy dojde k přerušení dodávky elektřiny
v úterý 19.5.2020 v době od 7:45 do 12:45 h.
Vypnutá oblast:
- Brněnská – hřbitov
- U Hřbitova – č.p. 591(Kaválek J.)
- Zádvorník – č.p. 511(Slaný Petr), č.p.624, č.p.512
( Strouhalová K.),
č.p.593(Fojtík P.), č.p. 543(List K.), č.p. 557(Řežábek M.)

Další zprávy