Zastupitelstvo a rada městyse

Smetana František
starosta

Nápravník Pavel
místostarosta

Ing. Nečas Pavel
radní

Mgr. Zdeněk Frömmel
radní

Ing. Burian Přemysl
radní

Nečas Radek
zastupitel

Rozek Jaroslav
zastupitel

Furch František
zastupitel

Mgr. Grábl Petr
zastupitel

Ing. Kovář Jan 
zastupitel

JUDr. Klimus František, Ph. D.
zastupitel

Bažant Václav
zastupitel

Ing. Klimus Radek 
zastupitel

Ing. Šafařík Ladislav 
zastupitel

Ing. Mgr. Furchová Ivana 
zastupitel