Zastupitelstvo a rada městyse

Nápravník Pavel
starosta

Ing. Nečas Pavel
místostarosta

Ryšavý Antonín
radní

Nečas Radek
radní

Ing. Kovář Jan 
radní

Bc. Bittmann Roman
zastupitel

Ing. arch. Kopečková Petra
zastupitel

Furch František
zastupitel

Mgr. Grábl Petr
zastupitel

Ing. Novotný Milan
zastupitel

JUDr. Klimus František, Ph. D.
zastupitel

Mgr. Peterková Milena
zastupitel

Bc. Šťastný Michal
zastupitel

Ing. Šafařík Ladislav 
zastupitel

Ing. Mgr. Furchová Ivana 
zastupitel