Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Na těchto stránkách jsou zveřejňovány informace o veřejných zakázkách zadávaných městysem Velké Němčice. Primárním cílem těchto stránek je usnadnit veřejnou kontrolu zadaných veřejných zakázek.

Veřejné zakázky jsou v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách členěny na zakázky:

  • Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 2.000.000 Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6.000.000 Kč bez DPH. Veřejné zakázky malého rozsahu jsou dále členěny v souladu se schválenou interní metodikou na:

  • Veřejné zakázky malého rozsahu - I. kategorie v cenách od 0 Kč do 499.999 Kč bez DPH
  • Veřejné zakázky malého rozsahu - II. kategorie v cenách od 500.000 Kč do 5.999.999 Kč bez DPH

 

  • Veřejná zakázka podlimitní

Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2.000.000 Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6.000.000 Kč bez DPH a nedosáhne finančního limitu podle odstavce 1 §12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

  • Veřejná zakázka nadlimitní

Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota podle § 13 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách bez daně z přidané hodnoty dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem pro jednotlivé kategorie zadavatelů a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek nebo služeb.

Odkaz na profil zadavatele ve smyslu § 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, obsahující aktuální výzvy k podání nabídky u zjednodušeného podlimitního řízení vypisovaného městysem Velké Němčice je: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/47a78584-d339-4655-bcd8-3afcf10834bc

Na profilu zadavatele jsou zveřejňovány rovněž smlouvy o dílo včetně jejich dodatků uzavřené v částkách od 500.000 Kč bez DPH a další údaje, vyplývající z vyhlášky č. 133/2012, o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu.

https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/47a78584-d339-4655-bcd8-3afcf10834bc

 

Neaktivní:

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mestys-velke-nemcice_1035/