Termíny zasedání zastupitelstva městyse

Termíny veřejných zasedání zastupitelstva městyse

(mohou být operativně měněny):

25. 2. 2021

20. 5. 2021

22. 7. 2021

16. 9. 2021

9. 12. 2021