Struktura

Organizační struktura Městyse

Nejvyšším orgánem je zastupitelstvo, které má 15 členů. Výkonným orgánem obce je rada. Rada je pětičlenná.

Zastupitelé

Smetana František     - starosta

Nápravník Pavel         - místostarosta

Ing. Nečas Pavel         - radní

Mgr. Zdeněk Frömmel   - radní

Ing. Burian Přemysl     - radní

 

Rozek Jaroslav 

Furch František 

Mgr. Grábl Petr 

JUDr. Klimus František PhD.

Bažant Václav 

Nečas Radek

Ing. Kovář Jan

Ing. Klimus Radek

Ing. Šafařík Ladislav

Ing. arch.Kopečková Petra

 

Kontrolní výbor

Ing. Klimus Radek- předseda
Hana Helmová
Ing. Zdeněk Mrhal

Finanční výbor

Nečas Radek   - předseda
Ing.Furchová Ivana 
Homolová Lenka

Zaměstnanci OÚ

Krišpínová Simona - účetní
Šardická Ludmila - matrikářka
Oslzlá Eva

 Struktura