Aktuality

informace pro občany
16. května 2019

informace pro občany

informace pro občany
13. května 2019

informace pro občany

informace pro občany
3. května 2019

informace pro občany

E.ON Česká republika, s.r.o.
23. dubna 2019

E.ON Česká republika, s.r.o.

si Vás dovoluje upozornit,
že z důvodu provádění plánovaných prací na zařízení distribuční
soustavy dojde k přerušení dodávky elektřiny

Svoz komunálního odpadu
23. dubna 2019

Svoz komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu
bude v pátek 26.4.2019

informace pro občany
23. dubna 2019

informace pro občany

E-on- odstranění dřevin
12. dubna 2019

E-on- odstranění dřevin

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s. - dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb. Odstranění proveďte podle výpisu z předpisů zveřejněných na úřední i elektronické desce Velké Němčice. Odstranění a ořez dřevin provádějte průběžně. Pokud vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní stromoví nebo neprovedou ořez dřevin, vstoupí zaměstnanci na dotčené pozemky a provedou nezbytně nutné zásahy do dřevin vlastními prostředky.

Poplatky za svoz komunálního odpadu a za psa
12. dubna 2019

Poplatky za svoz komunálního odpadu a za psa

Úřad městyse Velké Němčice dává na vědomí, že se vybírají poplatky za svoz komunálního odpadu a za psa v roce 2019.
Poplatek za svoz se vybírá ve výši 500,-Kč a poplatníkem je:
- fyzická osoba s trvalým pobytem v obci
- fyzická osoba vlastnící v obci stavbu k rekreaci nebo rodinný dům, ve kterém není nikdo hlášen k trvalému pobytu.
Poplatek za psa je 50,-Kč, za druhého a dalšího psa 75,-
Poplatky se vybírají do 31.5.2019.

informace pro občany
12. dubna 2019

informace pro občany

informace pro občany
3. dubna 2019

informace pro občany

informace pro občany
19. března 2019

informace pro občany

OZNÁMENÍ
13. března 2019

OZNÁMENÍ

o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo - pracovník pro údržbu veřejné zeleně a jiné služby pro Městys Velké Němčice
Požadujeme : bezúhonnost, vyučení v oboru zedník, strojař, elektro – vítáno,
řidičský průkaz skupiny B, T s praxí, zdravotní způsobilost
Přihláška musí obsahovat : jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa
trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč předloží tyto doklady :
Životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a
dovednostech
Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce
Předpokládaný nástup : od 1. června 2019, popř. dle dohody
Přihlášku s požadovanými doklady doručte na adresu :
Městys Velké Němčice, Městečko 85, 691 63 Velké Němčice
Obálku je nutné označit nápisem ,, Výběrové řízení – pracovník městyse ,,
Přihlášky přijímáme do 12. 4. 2019 do 12:00 hodin na podatelně městyse

Ukázka řezu - pozvánka
13. března 2019

Ukázka řezu - pozvánka

ZO ČZS Velké Němčice pořádá tradiční jarní setkání spojené s ukázkou řezu révy vinné a
ovocných dřevin s odborným výkladem a informacemi o novinkách v ovocnářství.
Školení povede pan Ing. Zdeněk Bažant.
Akce se uskuteční dne v neděli 17. března 2019.
Sraz účastníků bude v 9:00 hodin u čističky odpadních
vod. Hřejivé doplňky vhodné.
V případě zvláště nepříznivého počasí-změna termínu
bude oznámena.

informace pro občany
13. března 2019

informace pro občany

informace pro občany
11. března 2019

informace pro občany

informace pro občany
8. března 2019

informace pro občany

informace pro občany
6. března 2019

informace pro občany

informace pro občany
5. března 2019

informace pro občany

Svoz PET
26. února 2019

Svoz PET

Oznamujeme občanům,že svoz PET lahví a svoz komunálního odpadu
bude v pátek 1.3.2019.