Aktuality

informace pro občany
12. dubna 2019

informace pro občany

informace pro občany
3. dubna 2019

informace pro občany

informace pro občany
19. března 2019

informace pro občany

OZNÁMENÍ
13. března 2019

OZNÁMENÍ

o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo - pracovník pro údržbu veřejné zeleně a jiné služby pro Městys Velké Němčice
Požadujeme : bezúhonnost, vyučení v oboru zedník, strojař, elektro – vítáno,
řidičský průkaz skupiny B, T s praxí, zdravotní způsobilost
Přihláška musí obsahovat : jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa
trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč předloží tyto doklady :
Životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a
dovednostech
Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce
Předpokládaný nástup : od 1. června 2019, popř. dle dohody
Přihlášku s požadovanými doklady doručte na adresu :
Městys Velké Němčice, Městečko 85, 691 63 Velké Němčice
Obálku je nutné označit nápisem ,, Výběrové řízení – pracovník městyse ,,
Přihlášky přijímáme do 12. 4. 2019 do 12:00 hodin na podatelně městyse

Ukázka řezu - pozvánka
13. března 2019

Ukázka řezu - pozvánka

ZO ČZS Velké Němčice pořádá tradiční jarní setkání spojené s ukázkou řezu révy vinné a
ovocných dřevin s odborným výkladem a informacemi o novinkách v ovocnářství.
Školení povede pan Ing. Zdeněk Bažant.
Akce se uskuteční dne v neděli 17. března 2019.
Sraz účastníků bude v 9:00 hodin u čističky odpadních
vod. Hřejivé doplňky vhodné.
V případě zvláště nepříznivého počasí-změna termínu
bude oznámena.

informace pro občany
13. března 2019

informace pro občany

informace pro občany
11. března 2019

informace pro občany

informace pro občany
8. března 2019

informace pro občany

informace pro občany
6. března 2019

informace pro občany

informace pro občany
5. března 2019

informace pro občany

Svoz PET
26. února 2019

Svoz PET

Oznamujeme občanům,že svoz PET lahví a svoz komunálního odpadu
bude v pátek 1.3.2019.

OZNÁMENÍ NOEL s.r.o. Hodonín
26. února 2019

OZNÁMENÍ NOEL s.r.o. Hodonín

V pondělí 4. března 2019 dojde k úplnému přeladění všech DVB-C program ů. Pro opětovné sledování programů prosím přelaďte svůj televizní přijímač. Z důvodu plánovaného rozšiřování programové nabídky jsme byli nuceni změnit parametry vysílání DVB-C. Pro příjem všech programů prosím spusťte na svém televizním přijímači automatické ladění (DVB-C – kabel). Děkujeme za pochopení. Podrobné informace na www.noel.cz/preladeni nebo na tel. 518 359 635

informace pro občany
8. února 2019

informace pro občany

informace pro občany
4. února 2019

informace pro občany

informace pro občany
29. ledna 2019

informace pro občany

PF 2019
21. prosince 2018

PF 2019

informace pro občany
20. prosince 2018

informace pro občany

Žádost
16. prosince 2018

Žádost

Žádáme občany Velkých Němčic, aby v případě ztráty nebo zatoulání psa, neprodleně kontaktovali starostu městyse p. Františka Smetanu na tel čísle 724 175 619. Děkujeme.

informace pro občany
14. prosince 2018

informace pro občany