Aktuality

22. října 2017

Upozornění

Upozorňujeme občany na respektování dopravního značení v ulicích Školní a Na Kopečku, kde při nedovoleném vjezdu automobilů dochází k poškození nových uzávěrů vodovodních přípojek k rodinným domům.