Aktuality

12. června 2017

Upozornění

Vážení spoluobčané, upozorňujeme na zákaz jízdy vozidly (zejména motorovými ) po hrázi u řeky Svratky (lokalita Brodač). Ochranná hráz, spadá pod ochranu vodních děl, ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. tzv. vodní zákon. Každý, kdo s vozidlem, bez povolení, jezdí po ochranné hrázi vodního toku, dopouští se nezákonného jednání- přestupku, a za toto bude potrestán pokutou do výše 20.000,-Kč !