Aktuality

4. října 2016

Volby do zastupitelstev krajů 2016

 Úřad městyse V.Němčice zve občany do volební místnosti, která se nachází v předsálí kina a to ve dnech : - v pátek 7.10.2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin - v sobotu 8.10.2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem a dovršením 18 let věku, alespoň druhý den voleb, s trvalým pobytem v našem volebním obvodu nebo obdržel-li voličský průkaz.