Aktuality

4. června 2016

Firma Sady CZ, s.r.o.,

 středisko sady Nosislav, hlásí aplikaci pesticidu v areálu jabloňového sadu na KÚ Nosislav a KÚ Velké Němčice. Komerční označení přípravku: Pirimor 50 WP, Insegart WP Předpokládaný termín aplikace : 6.května 2016 od 5:00 do 8:00 a od 19:00 do 23:00 Škodlivost pro včely : SPe8; Za účelem ochrany včelstev a jiných hmyzích opylovačů se neaplikuje na kvetoucí rostliny. Aplikuje se mimo let včel. Použití se řídí vyhláškou 327/2004 Sb.