Aktuality

13. května 2016

Upozornění

Okresní správa sociálního zabezpečení připomíná, že zaměstnanci, kteří provádí kontrolu dodržování režimu do časně práce neschopného pojištěnce, jsou povinni prokázat se průkazem s fotografií, kterou vydal orgán nemocenského pojištění.