Aktuality

Zveřejněno 11. 1. 2016

Charita Česká republika

V sobotu 9. ledna 2016 proběhla ve Velkých Němčicích tradiční Tříkrálová sbírka. Naši občané věnovali 68 243,- Kč a 1 Euro. Charita Česká republika děkuje farnímu úřadu a koledníkům za hladký průběh a výpomoc při organizaci sbírky a hlavně všem občanům za finanční dary. Peníze budou použity na pomoc všem lidem, kteří strádají

 

tri krale.jpg

Zpět na seznam aktualit