Aktuality

5. ledna 2016

Výroční schůze ZO Českého zahrádkářského svazu

V neděli 10.ledna 2016 ve 14.00 hod. se uskuteční v „ Pekle“ kulturního domu ve Velkých Němčicích výroční členská schůze ZO Českého zahrádkářského svazu . Důležitým bodem programu bude příprava Výstavy vín s Ostatkovou zábavou. Žádáme o účast členy, ale i ostatní občany, kteří mají zájem účastnit se spolkového života v naší organizaci, na tuto schůzi. Zve výbor ZO ČZS ve Velkých Němčicích