Aktuality

Zveřejněno 16. 5. 2024

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

Dovolujme si Vás tímto požádat o součinnost při provádění odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů rostoucích na pozemcích ve Vašem katastru, které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční sítě (DS) nízkého i vysokého napětí. V nejbližší době zde bude prováděna údržba zelně zasahující do ochranného pásma DS. V případech, že vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin v rozsahu a v termínu uvedeném na plakátu, mohou zaměstnanci naší společnosti anebo jiné pověřené osoby na základě plné moci následně na dotčené pozemky vstoupit a nezbytné zásahy do dřevin provést vlastními prostředky.

ikona dl-3771165131886561221 [PDF 59.6 kB]

Zpět na seznam aktualit