Aktuality

Zveřejněno 29. 4. 2022

Studie proveditelnosti polních cest a cyklostezek v k.ú. Velké Němčice

Studie SO 01-Cyklostezka HC1 Velké Němčice směr Nosislav

ikona B. Souhrnná technická zpráva - SO 01 - Cyklostezka HC1 [PDF 1.47 MB]

ikona C.1.a Situace širších vztahů - SO 01 - Cyklostezka HC1 [PDF 790.7 kB]

ikona C.2.a Situace stavby na podkladu KN - SO 01 - Cyklostezka HC1 [PDF 2.07 MB]

Studie SO 02-Cyklostezka HC7 Velké Němčice směr Starovice

ikona B. Souhrnná technická zpráva - SO 02 - Polní cesta HC7 [PDF 1.48 MB]

ikona C.1.b. Situace širších vztahů - SO 02 - Polní cesta HC7 [PDF 775.7 kB]

ikona C.2.1.b. Situace stavby na podkladu KN - km 0,000 - 1,000 - SO 02 - Polní cesta HC7 [PDF 2.45 MB]

ikona C.2.2.b. Situace stavby na podkladu KN - km 1,000 - 1,798 - SO 02 - Polní cesta HC7 [PDF 1.4 MB]

Studie SO 03-Cyklostezka HC8a Velké Němčice směr Starovice

ikona B. Souhrnná technická zpráva - SO 03 - Polní cesta HC8a [PDF 1.8 MB]

ikona C.1.c. Situace širších vztahů - SO 03 - Polní cesta HC8a [PDF 803.28 kB]

ikona C.2.c. Situace stavby na podkladu KN - SO 03 - Polní cesta HC8a [PDF 2.33 MB]

Studie SO 04-Cyklostezka HC8b Velké Němčice směr Starovice

ikona B. Souhrnná technická zpráva - SO 04 - Cyklostezka HC8b [PDF 1.8 MB]

ikona C.1.d. Situace širších vztahů - SO 04 - Cyklostezka HC8b [PDF 788.39 kB]

ikona C.2.d. Situace stavby na podkladu KN - SO 04 - Cyklostezka HC8b [PDF 1.07 MB]

Studie SO 05-Cyklostezka HC16 a HC17 Velké Němčice-zadní most směr hájenka

ikona B. Souhrnná technická zpráva - SO 05 - Cyklostezka HC16+17 [PDF 2.32 MB]

ikona C.1.e Situace širších vztahů - SO 05 - Cyklostezka HC16+17 [PDF 700.8 kB]

ikona C.2.e. Situace stavby - SO 05 - Cyklostezka HC16+17 [PDF 1.62 MB]

Studie SO 06-Cyklostezka VC1 Velké Němčice směr Křepice

ikona B. Souhrnná technická zpráva - SO 06 - Polní cesta VC1 [PDF 1.59 MB]

ikona C.1.f. Situace širších vztahů - SO 06 - Polní cesta VC1 [PDF 748.55 kB]

ikona C.2.f. Situace stavby na podkladu KN - SO 06 - Polní cesta VC1 [PDF 3.37 MB]

Studie SO 07-Pěší cesta  po hrázi řeky Svratky

ikona B. Souhrnná technická zpráva - SO 07 - Cesta pro pěší [PDF 1.93 MB]

ikona C.1.g. Situace širších vztahů - SO 07 - Pěší cesta po hrázi [PDF 729.85 kB]

ikona C.2.g. Situace stavby - SO 07 - Pěší cesta po hrázi [PDF 2.6 MB]

 

Zpět na seznam aktualit