Aktuality

Zveřejněno 30. 9. 2021

Pozvánka na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Úřad městyse Velké Němčice zve občany k volbám, které se konají v předsálí kina,
ul. Městečko 500 ve Velkých Němčicích ve dnech :
- v pátek 8.10.2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
- v sobotu 9.10.2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem a
dovršením 18 let věku, alespoň druhý den voleb. Kdo z občanů se ze zdravotních
důvodů nemůže dostavit do volební místnosti, má možnost požádat ÚM o
hlasování do přenosné volební schránky.
Povinností voliče je vejít do volební místnosti s ochrannými prostředky dýchacích
cest, před vstupem si dezinfikovat ruce a dodržovat přiměřené rozestupy. Pro
úpravu hlasovacích lístků doporučujeme využít vlastní psací potřeby

Zpět na seznam aktualit