Aktuality

Zveřejněno 8. 7. 2021

Nová digitální katastrální mapa Velké Němčice vzniklá z komplexních pozemkových úprav

Dnes došlo k zapsání nové katastrální mapy, která vznikla z Komplexní pozemkové úpravy ve Velkých Němčicích. Od dnešního dne mohou vlastníci pozemků, které byly řešeny pozemkovou úpravou, žádat o jejich vytýčení po pozemkové úpravě. První vytýčení pozemků z pozemkových úprav je bezplatné, vztahuje se vždy ke konkrétnímu parcelnímu číslu a může přecházet i na nového majitele.
Apelujeme na  vlastníky pozemků, aby žádali o vytýčení jen těch pozemků, které chtějí skutečně užívat.
Pokud si necháte vytýčit pozemek jen proto, aby jste věděli kde leží, hraniční znaky se časem hospodářskou činností zničí a vlastník pozbude bezplatné vytýčení. Je možné i vytýčit jenom část hranice pozemku. Vytýčení a předání nově vytýčených pozemků se uskuteční na podzim, po skončení zemědělského roku, nebo po sklizení plodiny. Své požadavky na vytýčení pozemků napište do přiložené žádosti.
Pokud máte dotaz na vytýčení pozemků, nebo na vyplnění a zaslání žádosti o vytýčení, kontaktujte místostarostu Pavla Nápravníka na tel. č. +420 774420772.
Své vyplněné žádosti o vytýčení zasílejte písemně, nebo e-mailem na adresu:
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Břeclav
nám. T. G. Masaryka 2957/9a,
690 02 Břeclav

Zpět na seznam aktualit