Aktuality

Zveřejněno 7. 5. 2021

Poplatky za psa a svoz komunálního odpadu za rok 2021

Úřad městyse Velké Němčice dává na vědomí, že se vybírají poplatky
za svoz komunálního odpadu a za psa za rok 2021.
Poplatek za svoz komunál. odpadu se vybírá ve výši 500,-Kč/osoba a
poplatníkem je:
- fyzická osoba s trvalým pobytem v obci
- fyzická osoba vlastnící v obci stavbu k rekreaci nebo rodinný dům, ve kterém
není nikdo hlášen k trvalému pobytu.
Tiskopis “Ohlášení k místnímu poplatku“ se neodevzdává, je založen na ÚM
Poplatek za psa je 100,-Kč, za druhého a dalšího psa 150,-Kč
Poplatky, prosím, uhraďte na účet městyse (tuto možnost preferujeme):
bankovní spojení: KB Hustopeče, č.ú. 5423651/0100
var. symbol: číslo popisné
do poznámky napište: odpady, pes
Poplatky jsou splatné do 31.5.2021. Bližší informace na tel. č. 519 417 221

Zpět na seznam aktualit