Aktuality

23. února 2021

Rekonstrukce vozovky na dálnici D2

Od 14. 3. 2021 do 1. 6. 2021 bude probíhat rekonstrukce levé části vozovky dálnice D2 v úseku 31, 9 – 24, 3 km. Našeho území se nejvíce dotkne etapa 0 (14. 3. - 24. 3. 2021), kdy bude uzavřen nájezd  směr Hustopeče – Bratislava,  a dále podetapa 1.1  (25. 3. 2021 - 19. 5. 2021), kdy bude uzavřen nájezd  směr Hustopeče – Brno. V rámci stavby jsou navrženy etapy, při kterých bude nutno využít objízdných tras po silnici II/425 a II/416 na kterých leží Vaše obce. Sledujte, prosím, pozorně přechodné dopravní značení, abyste si ušetřili případnou zbytečnou zajížďku.


 


Etapa 0:14. 3. – 24. 3

 – uzavřen nájezd z MUK Hustopeče na Bratislavu – objízdná trasa po II/425 přes obec Starovičky na exit 41 u Podivína. (délka 10 dní, pro řidiče, kteří jedou z Hustopečí na Bratislavu)Uzavřen sjezd z D2 směr od Brna na Hustopeče – objízdná trasa z exitu 11 po silnici II/416 a II/425 přes Blučinu, Židlochovice, Nosislav, Velké Němčice (délka 10 dní, pro řidiče, kteří jedou z D2 do Hustopečí)Uzavřen sjezd z D2 směr od Bratislavy na Hustopeče - objízdná trasa z exitu 41 po silnici UU/425 přes Starovičky (délka 10 dní, pro řidiče kteří chtějí z D2 od Bratislavy do Hustopečí)

Etapa 1.1: 25. 3 – 19. 5.

Od 2. 4. do 23. 4. 6:00 2021 UZAVŘEN nájezd Hustopeče – Brno – objízdná trasa přes Hustopeče, Velké Němčice, Nosislav, Židlochovice, Blučinu (délka 20. dní, pro řidiče, kteří jedou z Hustopečí do Brna)Po zbytek etapy nájezd Hustopeče – Brno OTEVŘENpo celou dobu etapy uzavřen sjezd směr Bratislava Hustopeče – Objízdná trasa na Hustopeče exitu 41 přes Starovičky po II/425 (pro řidiče, kteří jedou od Bratislavy do Hustopečí)

Etapa 1.2. – bez objízdných tras 

Etapa 1.3 

Souběh s výstavbou PHS. Termín: cca 1. 6. – 14. 6. 2021 (pouze v případě, komplikací s rekonstrukcí betonového povrchu)uzavřen nájezd z MUK Hustopeče na Bratislavu – objízdná trasa po II/425 přes obec Starovičky na exit 41 u Podivína. (délka CCA 14 dní, pro řidiče, kteří jedou z Hustopečí na Bratislavu)

situace objízdných tras

ikona etapa 0 OT z exitu 11 A 41 (PDF 3.83 MB)

ikona etapa 1. 1 OT (PDF 3.73 MB)