Aktuality

28. července 2020

Výsadba zeleně 2020

 


Městys Velké Němčice připravuje další výsadbu zeleně po obci. Letos si můžete vybrat stejně jako loni z 5 druhů stromů a nově z 10 druhů okrasných keřů.
Snaha úřadu městyse je dostat více zeleně do ulic Velkých Němčic. Proto žádáme občany Velkých Němčic o spolupráci. Pokud má někdo z občanů návrh, kde by se mohly v obci vysadit další stromy a keře, nebo by souhlasil s výsadbou před svou nemovitostí (do obecního pozemku), ať kontaktuje úřad městyse. Vlastník nemovitosti bude mít možnost si vybrat z několika předem určených druhů stromů a druhů keřů, městys stromy a keře zakoupí a provede výsadbu na dohodnutém místě. O vykopání jámy, následnou péči, zalévání, zdvořile žádáme vlastníky nemovitosti, před kterou budou stromy a keře vysazeny.
Při výběru místa pro nové stromy a keře je nutné dodržovat ochranná pásma inženýrských sítí.
Své podněty a návrhy můžete sdělit úřadu městyse písemně, nebo e-mailem na adresu pavel.napravnik@gmail.com do konce měsíce září.
Vlastní výsadba proběhne až ke konci měsíce října.Vysazované druhy stromů:
Akát kulovitý (Robinia pseudoacacia Umbraculifera) - vysazeno před budovou Jednoty
Okrasná třešeň-sakura (Prunus serrulata) – vysazeno na křižovatce ulice Vrchní a Školní
Katalpa obecná (Catalpa bignonioides) – vysazeno mezi silnicí na Nosislav a RD Pod Hospodou
Javor mléč 'Globosum' (Acer platanoides 'Globosum') – vysazeno v ulici Skalka č.p. 643
Lípa srdčitá 'Green Globe' (Tilia cordata 'Green Globe') – vysazeno na křižovatce ulice B.Němcové a U Rybníka


Vysazované druhy keřů:
Ruj vlasatá (Cotinus coggygria Red Beauty)
Dřišťál Thunbergův 'Harlequin' (Berberis thunbergii Harlequin)
Vilín japonský (Hamemelis japonica)
Cesmína ostrolistá (Ilex aquifolium)
Kolvicie krásná (Kolkwitzia amabilis)
Skalník dielsův Cotoneaster dielsianus
Bobkovišeň lékařská (Prunus laurocerasus 'Otto Luyken')
Tavolník japonský (Spiraea japonica)
Svída krvavá – (Comus sanquinea )
Vajgélie bohatokvětá - (Weigela floribunda)


ilustrační fotografie :


https://www.facebook.com/velkenemcice/?modal=admin_todo_tour