Aktuality

1. ledna 2020

Charita České republiky

pořádá v sobotu 4. ledna 2020 od 9,00 hodin ve Velkých Němčicích
tradiční Tříkrálovou sbírku. Výtěžek sbírky bude věnován na pomoc všem sociálně slabým lidem.