Aktuality

5. srpna 2019

Stromy pro Velké Němčice

Městys Velké Némčice  v souvislosti se současnými klimatickými podmínkami, připravuje výsadbu stromů v obci. Byly vytipovány lokality, kde se letošní podzim uskuteční výsadba okrasných listnatých stromů. Jedná se o další dosadbu stromů v lokalitě Pod Hospodou, vysázení stromů v centru obce okolí (zámku a kostela), dosadbu stromů v parku u hřbitova a výsadbu jednotlivých stromů ve volných prostorách uliční zástavby.  Jelikož je snaha úřadu městyse vysadit více stromů po obci, žádáme občany Velkých Němčic o spolupráci. Pokud má někdo z občanů návrh, kde by se mohly v obci vysadit další stromy, nebo by souhlasil s výsadbou před svou nemovitostí (do obecního pozemku), ať kontaktuje úřad městyse.  Vlastník nemovitosti bude mít možnost si vybrat z několika předem určených druhů stromů, městys stromy zakoupí a provede výsadbu na dohodnutém místě. O následnou péči, zalévání, zdvořile žádáme vlastníky nemovitosti, před kterou bude strom vysazen. Své podněty a návrhy můžete sdělit úřadu městyse písemně, nebo e-mailem na adresu pavel.napravnik@gmail.com.  


Vysazované druhy stromů:

Akát kulovitý (Robinia pseudoacacia Umbraculifera) - vysazeno před budovou Jednoty

Okrasná třešeň-sakura (Prunus serrulata) - strom před domem starosty

Katalpa obecná (Catalpa bignonioides) – výsazeno mezi silnicí na Nosislav a RD Pod Hospodou

Javor mléč 'Globosum' (Acer platanoides 'Globosum') – zatím nevysazeno

Lípa srdčitá 'Green Globe' (Tilia cordata 'Green Globe') – zatím nevysazeno