Aktuality

10. dubna 2019

Návrhy pro nový územní plán Velkých Němčic

Městys Velké Němčice vyzývá občany, organizace, firmy a instituce k písemnému podání návrhů a podnětů pro nový územní plán Velkých Němčic. Termín dodání: do  31. května 2019  do 12.00 hod. na podatelnu městyse. Návrhy na změny územního plánu podávejte na příslušném formuláři – „Návrh občana (právnické osoby) na pořízení územního plánu nebo změny“, který je zde ke stažení, nebo je k vyzvednutí na podatelně úřadu městyse.

https://www.hustopece.cz/odbor-uzemniho-planovani-formulare

ikona form-porizeni-up (DOCX 17.41 kB)