Aktuality

7. ledna 2019

Tříkrálová sbírka 2019

V sobotu 5.ledna 2019 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Výtěžek sbírky činil 88 486,-Kč, 2 EURA a 2 CHF. Charita ČR děkuje všem občanům, kteří na tuto sbírku přispěli a dále děkuje všem koledníkům a farnímu úřadu za pomoc při organizaci letošní sbírky.