Aktuality

30. října 2018

UPOZORNĚNÍ

 Od pondělí 29.10.2018 bude zahájena výstavba vodovodního řadu mezi pivovarem a sklepy v ulici Městečko směrem ke hřišti. Po dobu stavebních prací bude v této části obce omezený provoz. Žádáme občany o opatrnost a o omezení pohybu na staveništi, aby nedošlo ke zbytečným úrazům a zároveň respektujte pokyny stavební firmy.