Aktuality

2. října 2018

Pozvánka na volby do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR

 Úřad městyse Velké Němčice zve občany do volební místnosti - předsálí kina, ul.Městečko 500 ve dnech : - v pátek 5.10.2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin - v sobotu 6.10.2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.


 Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem a dovršením 18 let věku, alespoň druhý den voleb. Kdo z občanů se ze zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti, má možnost požádat ÚM o hlasování do přenosné volební schránky.