Aktuality

18. května 2018

Pozor změna ve sběru plastů od 1.6.2018

 Do současných černých pytlů /s PET láhvemi/ lze ukládat i níže uvedené plasty tj. plastové láhve Plastovými láhvemi se rozumí: prázdné, sešlápnuté PET láhve od balené vody, minerální vody, limonád, džusů, mléka, piva, případně jiného nápoje, jehož obal je označen recyklačním symbolem číslo 1, plastovými láhvemi se dále rozumí láhve od šamponů, saponátů, čistících prostředků, detergentů, aviváží případně jiných prostředků balených do plastové láhve a označené recyklačním symbolem číslo 2 nebo 5. Ostatní plasty ukládejte na sběrný dvůr nebo do označených nádob rozmístěných po obci.


recyklace-symboly.jpg