Sobota, 22. říjen 2016. Svátek má Sabina

Horní menu

Vyhledávání


oficiální stránky

Městys

VELKÉ NĚMČICE

oficiální stránky

 

Zkrácené menu

Velikost textu:

Aktuality

MUDr. Nentvich oznamuje

MUDr. Nentvich oznamuje

19. říjen 2016

 změnu pracovní doby ve dnech :


- v pondělí 24.10.2016 ordinuje ve V.Němčicích v době od 7 - 11 h.


- v úterý 25.10. ordinuje pouze ve V.Němčicích v době od 7 - 11 h.


Telefonní číslo: Velké Němčice 519 417 242

ZO Českého zahrádkářského svazu Velké Němčice

ZO Českého zahrádkářského svazu Velké Němčice

4. říjen 2016

 připravuje Martinskou výstavu ovoce, zeleniny, výtvarných prací a fotografií. Místní výstava se uskuteční v sále kulturního domu s Martinským svěcením a koštem mladých vín v sobotu 12. listopadu 2016 v 16,30 hodin. Obracíme se na všechny, kdo mají zájem se akce zúčastnit, aby připravili a dodali organizátorům výstavy vzorky ovoce, zeleniny, hroznů i dalších zemědělských produktů. Vzorky bude možné odevzdat v několika termínech. První sběr se uskuteční v klubovně ZO ČZS ve čtvrtek 6. října od 18,00 hodin. Odevzdané vzorky (rajčata, papriky, hrozny, ovoce) budou uskladněny v chladírně až do instalace výstavy. Další informace jsou uveřejněny v říjnovém Zpravodaji.

Upozornění

Upozornění

20. duben 2016

 na nutnost navýšení inkasního limitu SIPO Finan ční ú řad pro Jihomoravský kraj upozor ňuje všechny poplatníky využívající platbu dan ě z nemovitých v ěcí prost řednictvím SIPO, aby si zkontrolovali a p řípadn ě zvýšili inkasní limit pro platby SIPO tak, aby pokryl celou p ředpokládanou výši dan ě. V p řípad ě nedosta čujícího limitu nebude platba SIPO bankou provedena a m ůže tak dojít ke vzniku nedoplatku na dani. Poplatník ům, kte ří hradí da ň prost řednictvím SIPO, nebude p říslušným FÚ zaslána poštovní poukázka pro placení dan ě, informaci o výši hrazené dan ě obdrží od České pošty v rámci podrobného p řehledu jednotlivých p ředpis ů plateb. Nebude-li do 31. kv ětna uhrazena splatná da ň prost řednictvím SIPO, bude poplatníkovi Českou poštou zaslána upomínka neuhrazených p ředpis ů SIPO.

Moravský rybářský svaz, z.s. Vranovice

Moravský rybářský svaz, z.s. Vranovice

4. duben 2016

 pořádá v termínu 22.4. - 24.4. 2016 rybářský výlet do města Lanškrouna. Hlavní náplní bude rybolov na revírech místní rybářské organizace a nedělní závod. Přihlásit se mohou děti do 15 let, které jsou členy MO Vranovice. Ubytování, stravování, doprava a pojištění zajištěno. Cena: 300 Kč. V případě neobsazení míst možnost přihlášení i nečlenů. Závazné přihlášení do 15.4. 2016. Bližší informace : Mrkvica Luboš Dlouhá 28 Vranovice email: mrsmovranovice@seznam.cz, telefonní čísla:702 066 505, 723 065 667

Další zprávy

Sběrný dvůr Velké Němčice

Otevírací doba:
úterý    12,30 – 15,30 
čtvrtek 12,30 – 15,30 
sobota    7,30 – 16,00 

 

polední přestávka
12,00 – 12,30 

Skládka klestí

Otevírací doba:
 úterý 7,30 – 15,30 
 čtvrtek 7,30 – 15,30 
 sobota 7,30 – 15,30 

Poruchy

128px-Logo_E.ON.svg.png 

800 22 55 77

 

150px-RWE_AG.svg.png

1239

getimage.png

Vak Břeclav 

519 304 611
519 433 220
519 351 133

44005.jpg

518 359 635
607 866 813

susbreclav.png

 
 
 
 
519 361 131,
519 327 600
737 237 134

Mapa

mapa

logo-jmk-blue-268x100px.jpg

ROP-NUTS-II-Jihovychod_Logo.jpg

Novinky na email

RSS rss Aktuality | Kalendář akcí | Úřední deska

Aktualizace: 05.10.2016 v 07:40
Verze Klasická | Mobilní