Úřední deska

Značka:
Zveřejnit od: 2.5.2023
Zveřejnit do: 2.6.2023
Oblast: Ekonomika
Původce: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

Připojené dokumenty:
ikona 2022_Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné.pdf (PDF 149.38 kB)