Aktuality

Zveřejněno 29. 12. 2021

Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí.

Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí.
Pokud dojde ke změně okolností rozhodných pro stanovení
daně, má poplatník povinnost podat daňové přiznání k dani z
nemovitých věcí do konce ledna následujícího roku.
Proběhlá pozemková úprava v roce 2021 v k.ú. Velké Němčice
je touto okolností.
Všichni vlastníci nemovitých věcí dotčení touto pozemkovou
úpravou jsou povinni podat daňové přiznání k dani z
nemovitých věcí do konce ledna 2022.
Tiskopis pro vyplnění daňového přiznání + informace
si vyzvedněte na Úřadu městyse Velké Němčice.

Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí.
Finanční úřad žádá o:
- vyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaň.
období 2022
- postačí vyplnit přední stranu s uvedením jména, rod.čísla, bydliště,
uvést telefon či email, daňové přiznání podepsat
- pokud si budete chtít uplatnit spoluvlastnický podíl, nutno toto
uvést do daňového přiznání v řádku číslo 221 u pozemků
Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí doručit na podatelnu FÚ
pro JMK, Územní pracoviště v Hustopečích, Nádražní 35, 693 01
Hustopeče do 31.ledna 2022, popř. zašlete poštou.
Telef. linka 519 304 150, Ing.Radovan Tomeš
nebo na Úřad městyse V.Němčice.

Zpět na seznam aktualit