Aktuality

6. ledna 2020

Tříkrálová sbírka 2020

V sobotu 4.ledna 2020 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka.


Výtěžek sbírky činil 87 139,-Kč, 1 EURO a 2 CHF.
Charita ČR děkuje všem občanům, kteří na tuto sbírku přispěli a dále děkuje
všem koledníkům a farnímu úřadu za pomoc při organizaci letošní sbírky.